Klauzula rekrutacyjna

Klauzula rekrutacyjna

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOTAL WIND PL Sp. z o.o., z siedzibą w Świeszynie (76-024), Konikowo 87, nr KRS: 0000236686, Regon: 320065061, NIP: 5971645682.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu, który możliwy jest poprzez adres mailowy: sekretariat@totalwind.pl lub pisemnie na nasz adres korespondencyjny 76-024 Świeszyno, Konikowo 87.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres sekretariat@totalwind.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
9. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Spółkę w realizacji procesu rekrutacji.
10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Telefon

+48 94 345 50 77

Godziny pracy

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Adres

Konikowo 87
76-024 Świeszyno

Korespondencja

Korespondencja

Konikowo 87
76-024 Świeszyno