Polityka zintegrowanego sytemu zarządzania

Firma Total Wind PL Sp. z o.o. specjalizuje się w instalacji, serwisie i konserwacji turbin wiatrowych.

Długofalowa współpraca z największymi producentami turbin wiatrowych pozwala nam spełniać najwyższe standardy jakościowe, środowiskowe i BHP.

Celem naszej działalności jest dbałość o odpowiednie zaspokojenie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów, dalszy rozwój i umacnianie pozycji firmy odzwierciedlającej jej profesjonalizm i renomę.

Priorytetem w działaniach podejmowanych przez wszystkich pracowników Total Wind PL Sp. z o.o. jest dbałość zarówno o wysoką, stabilną jakość wyrobów, fachową obsługę, ochronę środowiska naturalnego, jak również zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz oferowanych rozwiązań.

W swojej działalności stosujemy Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm:PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 poprzez realizację następujących celów strategicznych:

 1. Doskonalenie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.
 2. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników Spółki poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Udoskonalanie procesów biznesowych i organizacyjnych.
 4. Poszerzanie rynków zbytu oferowanych wyrobów i usług.
 5. Dążenie do optymalizacji działalności Spółki z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych i środowiskowych.

Zobowiązujemy się do :

 • Spełniania wymagań prawnych oraz innych wymagań wynikających z naszej działalności.
 • Minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko przez sterowanie aspektami środowiskowymi.
 • Eliminowanie zagrożeń i ograniczenia ryzyk dotyczących środowiska i BHP.
 • Dostarczania rozwiązań przyjaznych dla środowiska.
 • Konsultowania i współudziału pracowników i dostawców w kreowaniu bezpieczeństwa w naszej Spółce.
 • Zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji ustalonych celów.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom Spółki.
Pracownicy są zobowiązani do pracy zgodnie z przyjętą polityką Spółki.

Telefon

+48 94 345 50 77

Godziny pracy

pon. - pt.: 8:00 - 16:00

Adres

Konikowo 87
76-024 Świeszyno

Korespondencja

Korespondencja

Konikowo 87
76-024 Świeszyno