Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Total Wind PL Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowo 87, 76-024 Świeszyno

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu wyłącznie w celu prowadzonych rekrutacji oraz nawiązywania współpracy.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 lit. a RODO [1]

Odbiorcy danych osobowych.

Nie udostępniamy przekazanych danych innym podmiotom.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przetwarzać  podane dane osobowe przez 6 miesięcy od daty ich przesłania, następnie zostaną usunięte.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu, jest dobrowolne jednak niezbędne aby wziąć udział w rekrutacji.

Informacja o przekazywaniu do państwa trzeciego i profilowaniu.

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO1.

—————————————————————————————————————————————————-

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

Telefon

+48 94 345 50 77

Godziny pracy

pon - pt: 8:00 - 16:00

Adres

ul. Konikowo 87
76-024 Świeszyno
l

Korespondencja

Konikowo 87
76-024 Świeszyno